Aktualności

JPK „Analizator” – zlecenie realizowane przez Spółkę na rzecz Ministerstwa Finansów

Spółka Aplikacje Krytyczne w dniu 31 sierpnia 2017 r. pomyślnie i terminowo zakończyła swoje największe zlecenie na rzecz Ministerstwa Finansów – JPK „Analizator”

Prace nad oprogramowaniem Spółka formalnie rozpoczęła w dniu 09 listopada 2016 r., kiedy to nastąpiło zlecenie ze strony Ministerstwa Finansów pracy nr AP12.0722.4.2016 na oprogramowanie pt.: Narzędzie do automatycznej analizy i weryfikacji danych zawartych
w Repozytorium JPK z danymi z deklaracji VAT-7/7K/7D oraz deklaracji VAT-UE, a także informacjami o podmiotach stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego, w skrócie JPK „Analizator”.

Zlecenie to miało na celu jak najszybsze wytworzenie 2 głównych produktów:

1.       Centralnej wieloinstancyjnej hurtowni danych,  zwanej Fundamentem Danych, z funkcjonalnością generowania zaawansowanych raportów analitycznych i integrującej następujące źródła:

a.       Repozytorium plików JPK,

b.       Hurtownia danych podatkowych w celu pobrania danych z szeregu systemów ją zasilających,

c.       Inne szczegółowe systemy.

2.       Stworzenie 15 zaawansowanych raportów analitycznych na bazie Fundamentu Danych w dedykowanym narzędziu.

Struktura budowanych raportów to dość duże zbiory danych - niektóre raporty zawierają ponad 100 mln rekordów i ponad 30 kolumn. Istotnym problemem w projekcie okazały się testy tak rozległych struktur danych pochodzących z wielu źródeł. Pomimo szeregu wyzwań w dniu
24 kwietnia 2017r nastąpiło produkcyjne uruchomienie Fundamentu Danych, czyli głównego produktu zawartego w niniejszym zleceniu  oraz wygenerowano pierwsze najważniejsze raporty, roboczo nazywane 1-4. W toku dalszych prac i analiz liczba zmian do kolejnych raportów osiągnęła tak dużą ilość, że strony postanowiły podpisać aneks rozszerzający zakres prac w pierwotnym zleceniu. W związku z tą zmianą termin zakończenia projektu ustalony został na dzień 31 sierpnia 2017 r.  Termin ten został dotrzymany, wszystkie pozostałe raporty zostały zaprojektowane, przetestowane oraz wdrożone produkcyjnie, a dodatkowo wykonano szereg zmian optymalizacyjnych do działających już raportów 1-4.

Należy zauważyć, że realizacja projektu o tak złożonej strukturze technicznej oraz analitycznej w tak krótkim czasie jest w sektorze publicznym zdarzeniem bezprecedensowym. Prace nad oprogramowaniem Spółka wykonała w całości przy zaangażowaniu własnych zasobów osobowych, bez korzystania z podwykonawców lub firm trzecich. Na potrzeby projektu nie dokonano żadnych inwestycji w hardware lub licencje. Wszystkie prace zostały wykonane na zasobach infrastrukturalnych aktualnie posiadanych w Ministerstwie Finansów. Tym samym, duża część funkcjonalności została zrealizowana na bazie autorskich rozwiązań Spółki. Oprogramowanie, zgodnie z założeniami spec ustawy, przeszło w całości nieodpłatnie na własność Ministerstwa Finansów.

Realizacja projektu przyczyniła się do dużego wzrostu kompetencji zarówno po stronie Ministerstwa Finansów jak i Aplikacji Krytycznych. System, który powstał jest bazą do dalszej centralizacji wszystkich kluczowych źródeł danych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych Ministerstwa Finansów.
W perspektywie miesiąca Fundament Danych będzie posiadał informacje z ponad 24 różnych systemów i będzie spełniał funkcję podstawowego źródła danych zasilających wszystkie główne systemy analityczne w Ministerstwie. W niedalekiej przyszłości – zgodnie
z aktualnymi planami -  przyjmie on i udostępni kolejne dane, takie jak pliki JPK, od około 1,6 mln mikro przedsiębiorców, dane z systemu STIR czy KAS online. Zbudowany system jest istotnym elementem infrastruktury wspierającej Krajową Administrację Skarbową oraz Ministerstwo Finansów w walce z wyłudzeniami podatku VAT.           

Efekt prac nie byłby osiągnięty gdyby nie harmonijna współpraca wspólnego zespołu analityków i programistów Ministerstwa Finansów (departament DPP wspierany przez IAS Wrocław) oraz zespołu Spółki.