Aktualności

Projekt budowy oprogramowania "Klient JPK 2.0" - zakończony

Aplikacje Krytyczne formalnie zamknęły projekt budowy oprogramowania Klient JPK 2.0. Protokół odbioru został obustronnie podpisany 31 stycznia, czyli miesiąc przed formalnym terminem wynikającym z warunków umowy zlecenia. Oprogramowanie zostało wykonane przez pracowników Spółki w ciągu dwóch miesięcy. Koszt wytworzenia jednego punktu funkcyjnego systemu okazał się kilkukrotnie niższy od poziomu spotykanego w analogicznych projektach realizowanych komercyjnie dla sektora publicznego.

 

Celem oprogramowania jest ułatwienie małym i średnim firmom składania dokumentów typu JPK_Vat. Oprogramowanie obejmuje: konwersję danych wejściowych do właściwego formatu .xml, złożenie podpisu kwalifikowanego, wysłanie przygotowanego dokumentu JPK do Ministerstwa Finansów, oraz weryfikację statusu wysyłki.

 

System jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów od dnia 31. grudnia 2016, skąd jest stale pobierany przez użytkowników.