Aktualności

Spółka Aplikacje Krytyczne przekazała Ministerstwu Finansów aplikację Klient JPK 2.0.

W dniu 30 grudnia 2016 roku spółka Aplikacje Krytyczne przekazała Ministerstwu Finansów aplikację Klient JPK 2.0. Oprogramowanie powstało w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zlecenia i stanowi pierwszy produkt informatyczny wytworzony przez spółkę. Proces wytwórczy został zrealizowany przez pracowników spółki bez udziału podmiotów zewnętrznych. Klient JPK 2.0 jest dostępny do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

 

Celem oprogramowania jest ułatwienie małym oraz średnim przedsiębiorcom realizacji obowiązku składania dokumentów JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) oraz wysyłania na żądanie Administracji Podatkowej innych aktualnych typów dokumentów JPK. Oprogramowanie umożliwia konwersję danych wejściowych z pliku regularnego .csv do formatu .xml zgodnego z aktualnie obowiązującymi schematami JPK_VAT, złożenie podpisu kwalifikowanego, wysłanie przygotowanego dokumentu JPK do Ministerstwa Finansów oraz weryfikację statusu wysyłki i wizualizację Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. 

 

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Wprowadzenie JPK w Polsce wzorowane było na doświadczeniach rozwiązań skutecznie wprowadzonych do systemów prawnych wybranych państw Unii Europejskiej. Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.


Wytworzenie w dwa miesiące rozwiązania IT przez Spółkę potwierdza, że nowa formuła współdziałania IT (SPV) i Administracji sprawdziła się w praktyce i szybko przyniosła korzyści.