Aktualności

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa do spraw Finansowych

Decyzją Rady Nadzorczej Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., zawartą w uchwale nr 23/2017 z dnia 08.08.2017 r., postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. zostało zakończone bez wyłonienia kandydatów. Zostanie ogłoszone niezwłocznie nowe postępowanie kwalifikacyjne na członków Zarządu Spółki. Osoby zainteresowane uprasza się o monitorowanie w tym celu stron www.akmf.pl oraz BIP Ministerstwa Finansów.