PROCES REKRUTACJI

Stawiamy na efektywność procesu! U nas rekrutacja nie trwa miesiącami. Zazwyczaj decyzję o zatrudnieniu podejmujemy maksymalnie po dwóch spotkaniach z kandydatem. W zależności od konkretnego procesu i stanowiska kandydaci mogą zostać poddani etapowi weryfikującemu ich umiejętności i predyspozycje zawodowe.

Koncentrujemy się wyłącznie na doświadczeniu, umiejętnościach i kompetencjach, które są związane z konkretnym stanowiskiem pracy. Uważamy, że proces rekrutacji powinien przebiegać w partnerskiej atmosferze.