Skontaktuj się

APLIKACJE KRYTYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa,
z kapitałem zakładowym w wysokości 20 000 000 zł.
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000636771.

NIP: 5272773492
REGON: 364760520

Telefon kontaktowy: +48 (22) 102 21 70

Informacja publiczna
biuro@akmf.pl

rekrutacja@akmf.pl

Napisz
wiadomość