MISJA

Aplikacje Krytyczne to wysoko wykwalifikowany Zespół realizujący ambitne projekty. Dostarczamy nowoczesne, skuteczne, przyjazne użytkownikom narzędzia dedykowane Krajowej Administracji Skarbowej. Premiujemy uczciwych podatników.

Pomyśl, że dzięki naszej pracy, rzadziej zdarzają się wyłudzenia podatkowe, a te, które się dzieją natychmiast zostają zidentyfikowane.

Tym samym do budżetu państwa wpływa więcej środków, z nich utrzymywane są szkoły, przedszkola, policja, a także budowane są nowe drogi.

 

Misją Spółki jest dostarczenie Ministerstwu Finansów odpowiednich systemów teleinformatycznych wspomagających Administrację Podatkową i inne właściwe służby w zmniejszeniu luki podatkowej.

Zakresem działania Spółki, zgodnie z Ustawą, jest realizacja projektów, których celem jest zapewnienie organom administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, systemów teleinformatycznych wspierających ich działania.