Zarząd

Piotr Towarek - Prezes Zarządu

Doświadczony menadżer zajmujący się cyfrową transformacją procesów biznesowych i zarządzaniu złożonymi organizacjami. Od 1999 roku związany branżą IT, w której pełni różne funkcje i role projektowe zdobywając doświadczenie w zarządzaniu projektami, portfelem projektowym, zarządzaniu sprzedażą i realizacją usług consultingowych związanych z projektowaniem, produkcją i wdrażaniem systemów IT w biznesie, jak również organizacjach administracji publicznej.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek menadżerski) oraz studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1999 – 2012 był związany z IFS Poland - globalnym dostawcą oprogramowania ERP - IFS Application, gdzie pełnił funkcje menadżerskie – m.in. Kierownika Projektów, Kierownika Zespołów Wdrożeniowych oraz Dyrektora Consultingu – Członka Zarządu IFS Poland, odpowiedzialnego za projektową działalność firmy w Polsce. W latach 2012 - 2016 w firmie BONAIR S.A., jako Dyrektor Działu Projektowania Rozwiązań oraz Dyrektor Działu Rozwiązań Biznesowych był odpowiedzialny za rozwój produktów własnych opartych o system Microsoft Dynamics AX, wsparcie procesu sprzedaży, architekturę rozwiązań oraz wdrożenia i serwis systemu Dynamics AX. Od marca 2016 do września 2017 sprawował funkcję Dyrektora Pionu ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) – Członka Zarządu COI, jednostce podległej Ministerstwu Cyfryzacji.

W swojej karierze zawodowej brał udział w ponad 200 projektach zarówno w rolach wykonawczych jak i nadzorczych w firmach o różnych profilach działalności m.in. z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, chemicznej, elektromaszynowej, transportowej, sanitarnej, spożywczej, usług użyteczności publicznej i administracji publicznej.

Posiadacz certyfikatu Prince2 Practitioner oraz Certyfikowany Manager PMO.

Jest pasjonatem cyfrowej transformacji i optymalizacji procesów biznesowych. W wolnych chwilach lubi spędzać czas z rodziną, jazdę na rowerze oraz nartach.


Przemysław Koch - Wiceprezes Zarządu

Doświadczony manager IT związany z branżą finansową od ponad 15lat. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Karierę rozpoczął w firmie Accenture, gdzie odpowiadał za wdrożenie poszczególnych modułów centralnego systemu bankowego w PKO Banku Polskim. W latach 2006 – 2011 związany z belgijską Grupą Kapitałową KBC: Kredyt Bankiem oraz towarzystwami ubezpieczeń TUiR Warta i TUnŻ Warta. Nadzorował m.in.: projekt reorganizacji grupy w Polsce, w ramach którego stworzył zunifikowane struktury IT. W latach 2011 – 2017 pracował w PKO Banku Polskim na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych, gdzie  był odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój rozwiązań IT w obszarach systemu centralnego, rozliczeń, podatków, treasury, ryzyka, bezpieczeństwa, kart płatniczych, płatności mobilnych oraz trade finance. Pełnił kluczową rolę w reorganizacji funkcjonowania struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. Pełnił także kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A. Odpowiedzialny za implementację i obsługę wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, implementację centralnego systemu rozliczeniowego, jak również centralizację procesów backoffice skarbu. Jego doświadczenie i kompetencje wpłynęły na pomyślność uruchomienia w PKO Banku Polskim m.in.: bankowości mobilnej IKO, silnika do kalkulacji parametrów ryzyka zgodnych z metodą wewnętrznych ratingów IRB, systemu do obsługi transakcji opcyjnych, centralnego rozwiązania do obsługi produktów Cash Management, systemu do prowadzenia rachunków Loro wraz z funkcjonalnością ICM, wdrożenia nowego systemu autodealigowego IPKO Dealer, a także systemu do wykrywania nadużyć oraz ich obsługi (EFM – Enterprise Fraud Management).

Aktualnie pełni także funkcję Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, nadzorując pracę jednostek IT ww. Ministerstw.

 


Elżbieta Skatulska - Wiceprezes ds. finansowych

Menadżer z doświadczeniem w branży lotniczej, transportowej i telekomunikacyjnej m.in. w firmach PLL LOT S.A., PKP Intercity S.A. oraz ITI Neovision S.A. Ukończyła studia ekonomiczne na Uczelni Łazarskiego, jest również absolwentką studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W pracy zawodowej zajmowała się projektami restrukturyzacyjnymi, optymalizacji kosztów oraz wdrażaniem usprawnień procesowych i obsługowych (m.in. wdrażaniem nowego typu samolotu Boeing 787 Dreamliner w zakresie obsługi naziemnej, oraz pociągu Pendolino). W PLL LOT przez 13 lat pracowała m.in. jako Kierownik ds. Finansów i Rozliczeń, Project Manager oraz Dyrektor ds. Obsługi Naziemnej (zarówno w Polsce jak i placówkach zagranicznych), w PKP Intercity jako Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Strategicznymi.

 

 


Tomasz Figura - Członek Zarządu

Menadżer z 15 letnim doświadczeniem w branży IT. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Przez pierwsze lata związany z firmą Sevenet S.A., integratorem z branży ICT. Przeszedł ścieżkę rozwoju od administratora systemów teleinformatycznych do funkcji menadżerskich. Pracował jako Dyrektor Biura Eksploatacji w Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A., następnie przez 4 lata jako Dyrektor Departamentu Kanałów Elektronicznych w firmie Inteligo Financial Services S.A. obsługującej bankowość elektroniczną Inteligo dla PKO BP. Następnie pracował przez 2 lata na stanowisku Dyrektora Biura w obszarze infrastruktury a następnie rozwoju w PKO BP.

Jest specjalistą od zarządzania złożonymi projektami integracyjno-rozwojowymi w obszarze kanałów komunikacyjnych, przetwarzania danych i bezpieczeństwa. Posiada doświadczenie w obszarze wytwarzania oprogramowania, zarządzania dużymi środowiskami transakcyjnymi w trybie wysokiej dostępności, optymalizacji kosztów IT oraz budowania efektywnych zespołów ludzkich.