KONFERENCJA PAŃSTWO 2.0

Piotr Towarek jako prelegent wziął udział w VIII edycji konferencji „Państwo 2.0”.

Konferencja organizowana od 8 lat przez magazyn Computerworld to stała pozycja w kalendarzach osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty z sektora IT, głównie te, realizowane na szczeblu centralnym.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła w tym roku Komisja Europejska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Zdrowia oraz Urząd Zamówień Publicznych.
Pierwszego dnia konferencji poruszana była tematyka dotycząca najważniejszych rządowych projektów IT, realizowanych w ramach unijnej perspektywy 2014 – 2020, jak również współpracy szeroko pojętego sektora publicznego z dostawcami narzędzi teleinformatycznych.
W drugim dniu dyskutowano o zastosowaniach technologii informatycznych w sektorach, których rozwój w najbliższych latach związany będzie z polityką państwa, a w szczególności w obszarach Smart City, Zdrowia oraz Energetyki. W trakcie prelekcji, Prezes Piotr Towarek, przedstawił rolę rozwiązań Big Data w cyfrowej transformacji administracji skarbowej oraz wyzywania technologiczne w obszarze transformacji usług publicznych.

Podczas wystąpienia Piotr Towarek przedstawił także cele i kierunki działania Aplikacji Krytycznych na najbliższe miesiące , w tym rozwoju głównego produktu spółki – Fundamentu Danych.


„Celem budowy Fundamentu Danych jest zapewnienie wiarygodnego, usystematyzowanego źródła informacji o podatniku i zdarzeniach podatkowych, stanowiących alternatywę dla rozproszonych w różnych systemach danych administracji skarbowej. Fundament Danych powinien zapewniać dostęp do danych w czasie rzeczywistym, tak aby administracja mogła reagować na szybko zmieniające się otoczenie. Jego zadaniem jest również usprawnianie pracy administracji dzięki gotowym wskaźnikom oraz agregatom sygnalizującym faktyczną kondycję podatnika. Ponadto użytkownicy powinni móc w łatwy sposób docierać do danych od ogółu do szczegółu – eksplorować informacje w ramach różnych źródeł” – powiedział Piotr Towarek w trakcie konferencji.

Ambitne projekty, które stoją przed zespołem Aplikacji Krytycznych to wyzwanie, którego realizacja gwarantuje dostarczenie Krajowej Administracji Skarbowej nowoczesnych, skutecznych narzędzi – narzędzi przyjaznych użytkownikom, z korzyścią dla uczciwych podatników.