Archiwum

Zaproszenie do składania ofert na usługę dot. raportów IT oraz sporządzanie dedykowanych analiz

Data aktualizacji: 17 marca 2017 r.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone bez wyłonienia Wykonawcy.


 

Data aktualizacji: 23 stycznia 2017 r.

Zapraszamy Wykonawców gotowych do wykonania usługi będącej przedmiotem poniższej analizy rynku do składania ofert. Oferty należy przesłać na adres: zakupy@akmf.pl w terminie do 24.01.2017r.


Data aktualizacji: 17 stycznia 2017 r.

 
Termin na odpowiedzi został wydłużony do dnia 20 stycznia 2017 r.
 

Data aktualizacji: 11 stycznia 2017 r.

W celu zbadania oferty rynkowej Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. uprzejmie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów oraz warunków realizacji usługi dot. dostępu do raportów IT oraz sporządzania dedykowanych analiz dla Zamawiającego.

 
RFI_raportyIT.pdf