Archiwum

Zapytanie ofertowe na usługi wsparcia tworzenia oprogramowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI WSPARCIA TWORZENIA OPROGRAMOWANIA
 
Warszawa, 25 listopada 2016r.
 
Informacja o zakończeniu postępowania
 
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w Zapytaniu ofertowym na usługi wsparcia tworzenia oprogramowania z dnia 15 listopada 2016r., zamyka postępowanie bez wyłonienia wykonawcy.
 
 
Warszawa, 17 listopada 2016r.
 

W związku z przedstawionymi pytaniami do Zapytania Ofertowego na usługi wsparcia tworzenia oprogramowania Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytania 20161117.pdf

 

Warszawa, 16 listopada 2016r.
 
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. informuje, o zmianie treści zapytania ofertowego poprzez dodanie do treści Zapytania akapitu:

Wymagania wobec oferentów

Przedstawienie referencji w zakresie zrealizowanych co najmniej 2 projektów dotyczących tworzenia oprogramowania desktopowego lub usług wparcia w tym zakresie.

Poniżej znajduje się zmodyfikowana treść Zapytania:

Zapytanie ofertowe JPK Transmiter 20161116 zmodyfikowane.pdf

 

Warszawa, 15 listopada 2016r.

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na świadczenie usług wsparcia tworzenia oprogramowania
opracowywanego na potrzeby Ministerstwa Finansów służącego do
wysyłania dokumentów JPK do Ministerstwa Finansów zgodnie ze
Specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Oferty proszę składać elektronicznie na adres marcin.gancarz@akmf.pl
na formularzu „Załącznik 2 Formularz ofertowy" w terminie do 18
listopada 2016 do godziny 14.00.

Zapytanie ofertowe JPK Transmiter 20161115.pdf

Załącznik 2 Formularz ofertowy.pdf

Załącznik 4 Przewodnik ZPWO.pdf

Załącznik 5 projekt umowy.pdf

Załącznik 6 formularze dokumentów.zip