ZESPÓŁ

Maciej Wardaszko – Prezes Zarządu

19 lat w branży IT. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Od 2000 roku związany z Grupą Telekomunikacji Polskiej, gdzie realizował projekty teleinformatyczne, dostarczając innowacyjne rozwiązania klientom Grupy oraz rozwijać działalność integratorską Grupy. W kolejnych latach pracował jako konsultant w Oracle i IBM, doradzając i realizując strategiczne projekty dla klientów tych firm, związane m.in. z technologiami przetwarzania informacji, również w oparciu o Big Data. Od 2013 roku w PKO BP, gdzie doradzał w budowie strategii PKO BP w zakresie IT, zarządzał obszarem zgodności, finansów i ciągłości działania w trakcie procesu łączenia systemów PKO BP z Nordea Bank Polska, a także realizował i nadzorował procesy zarządcze w obszarze IT związane procesem wytwórczym i architekturą IT. Od 2016 roku pracował w Centralnym Ośrodku Informatyki, gdzie odpowiadał za obszar audytu, kontroli zarządczej oraz bezpieczeństwa, dbając o zdolność COI w osiąganiu oczekiwanych celów oraz o bezpieczeństwo rejestrów państwowych i e-usług dostarczanych obywatelom, m.in. poprzez wbudowanie funkcji bezpieczeństwa w procesy wytwarzania oprogramowania oraz utworzenie Security Operations Center.

 

 

Przemysław Koch – Wiceprezes Zarządu

Doświadczony manager IT związany z branżą finansową od ponad 15 lat. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Karierę rozpoczął w firmie Accenture, gdzie odpowiadał za wdrożenie poszczególnych modułów centralnego systemu bankowego w PKO Banku Polskim. W latach 2006 – 2011 związany z belgijską Grupą Kapitałową KBC: Kredyt Bankiem oraz towarzystwami ubezpieczeń TUiR Warta i TU NŻ Warta. Nadzorował m.in.: projekt reorganizacji grupy w Polsce, w ramach którego stworzył zunifikowane struktury IT. W latach 2011 – 2017 pracował w PKO Banku Polskim na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych, gdzie był odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój rozwiązań IT w obszarach systemu centralnego, rozliczeń, podatków, treasury, ryzyka, bezpieczeństwa, kart płatniczych, płatności mobilnych oraz trade finance. Pełnił kluczowe rolę w reorganizacji funkcjonowania struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. Pełnił także kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A. Odpowiedzialny za implementację i obsługę wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, implementację centralnego systemu rozliczeniowego, jak również centralizację procesów backoffice skarbu. Jego doświadczenie i kompetencje wpłynęły na pomyślność uruchomienia w PKO Banku Polskim m.in.: bankowości mobilnej IKO, silnika do kalkulacji parametrów ryzyka zgodnych z metodą wewnętrznych ratingów IRB, systemu do obsługi transakcji opcyjnych, centralnego rozwiązania do obsługi produktów Cash Management, systemu do prowadzenia rachunków Coro wraz z funkcjonalnością ICM, wdrożenia nowego systemu autodealigowego IPKO Dealer, a także systemu do wykonywania nadużyć oraz ich obsługi (EFM – Enterprise Fraud Management).
Aktualnie pełni także funkcje Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Informatyzacji, nadzorując pracę jednostek IT ww. Ministerstw.