ZESPÓŁ

Piotr Towarek – Prezes Zarządu


Doświadczony menadżer zajmujący się cyfrową transformacją procesów biznesowych i zarządzaniu złożonymi organizacjami. Od 1999 roku związany branżą IT, w której pełni różne funkcje i role projektowe zdobywając doświadczenie w zarządzaniu projektami, portfelem projektowym, zarządzaniu sprzedażą i realizacją usług consultingowych związanych z projektowaniem, produkcją i wdrażaniem systemów IT w biznesie, jak również organizacjach administracji publicznej.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek menadżerski) oraz studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1999 – 2012 był związany z IFS Poland – globalnym dostawcą oprogramowania ERP – IFS Application, gdzie pełnił funkcje menadżerskie – m.in. Kierownika Projektów, Kierownika Zespołów Wdrożeniowych oraz Dyrektora Consultingu Członka Zarządu IFS Poland, odpowiedzialnego za projektową działalność firmy w Polsce. W latach 2012 – 2016 w firmie BONAIR S.A., jako Dyrektor Działu Projektowania Rozwiązań oraz Dyrektor Działu Rozwiązań Biznesowych był odpowiedzialny za rozwój produktów własnych opartych o system Microsoft Dynamics AX, wsparcie procesu sprzedaży, architekturę rozwiązań oraz wdrożenia i serwis systemu Dynamics AX. Od marca 2016 do września 2017 sprawował funkcję Dyrektora Pionu ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) – Członka Zarządu COI, jednostce podległej Ministerstwu Cyfryzacji.
W swojej karierze zawodowej brał udział w ponad 200 projektach zarówno w rolach wykonawczych jak i nadzorczych w firmach o różnych profilach działalności m.in. z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, chemicznej, elektromaszynowej, transportowej, sanitarnej, spożywczej, usług użyteczności publicznej i administracji publicznej.
Posiadacz certyfikatu Prince2 Practitioner oraz Certyfikowany Manager PMO.
Jest pasjonatem cyfrowej transformacji i optymalizacji procesów biznesowych. W wolnych chwilach lubi spędzać czas z rodziną, jazdę na rowerze oraz nartach.

 

Przemysław Koch – Wiceprezes Zarządu


Doświadczony manager IT związany z branżą finansową od ponad 15 lat. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Karierę rozpoczął w firmie Accenture, gdzie odpowiadał za wdrożenie poszczególnych moduhjw centralnego systemu bankowego w PKO Banku Polskim. W latach 2006 – 2011 związany z belgijską Grupą Kapitałową KBC: Kredyt Bankiem oraz towarzystwami ubezpieczeń TUiR Warta i TU NŻ Warta. Nadzorował m.in.: projekt reorganizacji grupy w Polsce, w ramach którego stworzył zunifikowane struktury IT. W latach 2011 – 2017 pracował w PKO Banku Polskim na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych, gdzie był odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój rozwiązań IT w obszarach systemu centralnego, rozliczeń, podatków, treasury, ryzyka, bezpieczeństwa, kart płatniczych, płatności mobilnych oraz trade finance. Pełnił kluczowe rolę w reorganizacji funkcjonowania struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. Pełnił także kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A. Odpowiedzialny za implementację i obsługę wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, implementację centralnego systemu rozliczeniowego, jak również centralizację procesów backoffice skarbu. Jego doświadczenie i kompetencje wpłynęły na pomyślność uruchomienia w PKO Banku Polskim m.in.: bankowości mobilnej IKO, silnika do kalkulacji parametrów ryzyka zgodnych z metodą wewnętrznych ratingów IRB, systemu do obsługi transakcji opcyjnych, centralnego rozwiązania do obsługi produktów Cash Management, systemu do prowadzenia rachunków Coro wraz z funkcjonalnością ICM, wdrożenia nowego systemu autodealigowego IPKO Dealer, a także systemu do wykonywania nadużyć oraz ich obsługi (EFM – Enterprise Fraud Management).
Aktualnie pełni także funkcje Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, nadzorując pracę jednostek IT ww. Ministerstw.

 

Elżbieta Skatulska – Wiceprezes ds. finansowych


Menadżer z doświadczeniem w branży lotniczej, transportowej i telekomunikacyjnej m.in. w firmach PLL LOT S.A., PKP Intercity S.A. oraz ITI Neovision S.A. Ukończyła studia ekonomiczne na Uczelni Łazarskiego, jest również absolwentkę studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W pracy zawodowej zajmowała się projektami restrukturyzacyjnymi, optymalizacji kosztów oraz wdrażaniem usprawnień procesowych i obsługowych (m.in. wdrażaniem nowego typu samolotu Boeing 787 Dreamliner w zakresie obsługi naziemnej, oraz pociągu Pendolino). W PLL LOT przez 13 lat pracowała m.in. jako Kierownik ds. Finansów i Rozliczeń, Project Manager oraz Dyrektor ds. Obsługi Naziemnej (zarówno w Polsce jak i placówkach zagranicznych), w PKP Intercity jako Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Strategicznymi.